Hoe kunnen subsidies startups helpen?

by

By Reyndert Coppelmans, Consultant at PNO Consultants & mentor Startup Weekend Amsterdam ’14

Subisidies. Startups hebben er een haat-liefde relatie mee. Enerzijds kunnen subsidieprogramma’s een bron van financiering zijn, anderzijds vereisen subsidies vaak een gestructureerde planning. De dagelijkse realiteit voor een ondernemer is veel dynamischer (lees: ongestructureerder) dan de strak omlijnde voorwaarden die de overheid in een subsidieregeling stelt. Het is als startup vaak ondoenlijk om verder dan 6 maanden vooruit te kijken, terwijl veel regelingen een dergelijke lange termijn visie vereisen.

De meest voor de hand liggende regelingen, zoals de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO), bieden voldoende ruimte om gedurende een ontwikkelingstraject de dynamische werkelijkheid van een startup te corrigeren. Ook vereist de WBSO vaak een gestructureerd ontwikkelingspad, en mogen ontwikkelde prototypes niet commercieel ingezet worden. Deze werkelijkheid staat recht tegenover de werkelijkheid van IT-startups, waar sprake is van agile development, frequente build-test-implement loops en waar het prototype meteen commercieel ingezet word.

Uiteraard zijn er andere regelingen, zoals Horizon 2020, waar je ook in een pre-seed fase kans maakt op een subsidie. Voor dergelijke regelingen geldt over het algemeen dat er sprake moet zijn van een sociaal-maatschappelijke impact en/of van een technische innovatie.

Tips voor startups

  • De WBSO is een afdrachtvermindering op belasting, en dus een kostenbesparing. Je moet kosten maken (loon uitkeren) voordat je hier aanspraak op kan maken. In subsidieland worden vaak gouden bergen beloofd, maar is de gerealiseerde subsidie veel lager. Als je met een WBSO-adviseur in zee gaat, kijk dan goed naar wat je aan belasting (loonheffing) af moet dragen en hoe zich dat verhoud met de WBSO (aftrekpost). De vergoeding voor de adviseur is veelal afhankelijk van de verstrekte subsidie, terwijl de gerealiseerde subsidie lager kan liggen.
  • Doe je huiswerk. Kijk goed naar wat de adviseur je nog meer kan bieden. De samenwerking op basis van de WBSO is een vertrekpunt voor andere subsidieregelingen, zoals een regionale of Europese aanvraag. De WBSO is een relatief laag risico regeling omdat er niet geconcurreerd moet worden met andere aanvragen, wat wel het geval is bij Horizon 2020. Er zijn veel partijen die zich om die reden alleen op de WBSO richten, terwijl er voor jouw startup ook elders subsidie te halen is.
  • Subsidie als financiering. Het is mogelijk om subsidies aan te vragen die kunnen dienen als financiering van jouw startup. Het voordeel hiervan is dat je geen aandelen hoeft af te staan of hoofdelijk aansprakelijk bent, zoals bij een bankfinanciering. Of je in aanmerking komt hangt nauw samen met de mate van (technische) innovatie en/of sociaal maatschappelijke impact. Laat je daarom adviseren over de mogelijkheden.